2017 оны өсвөр үеийн ширээний теннисний ААШТэмцээн

Арга хэмжээ, үйл явдал болох огноо: 
Saturday, February 11, 2017 to Sunday, February 12, 2017

2017 оны өсвөр үеийн ширээний теннисний ААШТэмцээн Эрдэнэ булган сумын Хүмүүн цогцолбор 1-р сурууль дээр энэ сарын 11-12 өдрүүдэд зохион байгуулагдар гэж байна. Тэмцээн эрэгтэй эмгэтэйтус бүр 3 насны ангилалаар зохион байгуулагдана