ЕБС-ийн 6-9-р ангиудын дунд "Ирээдүйн мастерууд" хөнгөн атлетикийн тэмцээн

Арга хэмжээ, үйл явдал болох огноо: 
Friday, October 20, 2017