Баянхонгор аймгийн ахмадын спортын анхдугаар наадам

Арга хэмжээ, үйл явдал болох огноо: 
Wednesday, June 6, 2018

Баянхонгор аймгийн ахмадын спортын анхдугаар наадам 2018 оны 06 дугаар сарын 15-17-ны өдрүүдэд спортын 6 төрлөөр зохион явагдана.Хөнгөн атлетик 40-49, 50-59, 60-аас дээш насны ангилал, Софт волейбол 35-39, 40-49, 50-59, 60-аас дээш насны ангилалШатар 40-49, 50-аас дээшГраунд гольф 35-аас дээш Ширээний теннис 40-19, 50-59, 60-аас дээшДартс эмэгтэй 35-44, 45-54, 55-аас дээш, эрэгтэй 35-46, 47-59, 60-аас дээш насны ангилалуудаар зохион явагдана.Тэмцээний зохион байгуулагч БТСГазар, ММБТСУХ-ны Баянхонгор аймаг дахь салбар хороо, Баянхонгор аймгийн Ахмадын хороо