Өсөр үеийн аймгийн аварга шалгаруулах Хөнгөн атлетикийн тэмцээн

Арга хэмжээ, үйл явдал болох огноо: 
Friday, April 27, 2018 to Saturday, April 28, 2018