Ерөнхий боловсролын сургуулиудын багийн УАШТ

Арга хэмжээ, үйл явдал болох огноо: 
Friday, September 14, 2018 to Sunday, September 16, 2018