Үндэсний спортын VI их наадмын хүрээнд Говьсүмбэр аймгийн "Үндэсний спортын бага наадам" зохион байгуулагдана

Арга хэмжээ, үйл явдал болох огноо: 
Saturday, June 9, 2018

Үндэсний спортын VI их наадмын хүрээнд Говьсүмбэр аймгийн "Үндэсний спортын бага наадам" зохион байгуулагдана.