Өсвөрийн Сагсан бөмбөгийн ААШТ

Арга хэмжээ, үйл явдал болох огноо: 
Friday, January 19, 2018 to Saturday, January 20, 2018