Биеийн тамир, спортын салбарын шилдэг судлаач шалгаруулах болзол