БИЕ БЯЛДРЫН ХӨГЖИЛ, ЧИЙРЭГЖИЛТИЙН ТҮВШИН ТОГТООХ 2019 оны СОРИЛЫН САР ЭХЭЛНЭ.