БСШУСЯ-ны спортын дэмжих сан 2018 онд санхүүжүүлэх төслийг 2018 оны 01 дүгээр сарын 20 ны өдөр хүртэл хүлээж авна.