Журам

Журмын нэр Батлагдсан огноо
1 Спортын цол зэргийн журам, ангилал 2018.06.05
2 Даргын зөвлөлийн хурлын журам 2016.09.15
3  Иргэдээс гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх журам 2016.09.21
4  Баримт бичгийн эргэлт, түүнд тавигдах дотоодын хяналтыг зохион байгуулах журам 2016.09.21
5 Хамтлаг байгуулах дүрэм, болзол 2017.03.23
6 Хөдөлмөрийн дотоод журам 2019.02.01
7 Биеийн тамир, спорт, чийрэгжүүлэлтийн магадлан итгэмжлэл 2010.10.15
8 Спортын их наадам, улсын аварга шалгаруулах тэмцээнийг зохион байгуулах санхүүэүүлэх журам 2009.02.18
10 Спортын холбоодод улсын төсвийн хөрөнгөөр улсын аварга шалгаруулах тэмцээн зохион байгуулах эрх олгох шалгуур үзүүлэлт 2016.12.05
11 Мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах тухай журам 2017.01.11
12 Үндэсний шигшээ багийг бүрдүүлэх, спортын төрлийг сонгох, санхүүжүүлэх журам 2018.04.03
13 Спортын клубыг магадлан итгэмлэх журам 2019.05.01
14 Спортын клубыг магадлан итгэмжлэх хараат бус шинжээчийн үйл ажиллагааны журам  2019.05.27
15 Магадлан итгэмжлэгдсэн спортын клубт идэвхитэй хөдөлгөөн, спортоор хичээллэх үйлчилгээнд эрүүл мэндийн даатгалын сангаас урамшуулал олгох журам 2019.10.03

 

Mongolian