ЗАРЛАЛ

Undefined

Спортын холбоод болон клубын удирдлага, багш дасгалжуулагч, биеийн тамирын арга зүйчдийн дунд “Спортын клубыг магадлан итгэмжлэх журам”-ыг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд сурталчлах, арга зүйн удирдлагаар хангах, сургалтыг 2019 оны 7 дугаар сарын 18-ны өдөр Тусгаар тогтнолын ордоны 3 давхарын хурлын танхимд зохион байгуулна.

            Тухайн дүүргийн Биеийн тамир спортын хороотой хамтран, нутаг дэвсгэр дээр  биеийн тамир, спортын чиглэлээр чийрэгжүүлэлт, бялдаржуулалт, бясалгал, иога зэрэг төрлөөр иргэдэд үйлчилгээ явуулдаг спортын  клубууд болон спорт холбоодыг сургалтад зохион байгуулалттай,  идэвхтэй оролцуулна уу

 

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧ АГЕНТЛАГ

БИЕИЙН ТАМИР, СПОРТЫН ГАЗАР