Монголын оюутны спортын V наадмын нэгдсэн заавар батлагдлаа.