СОРИЛЫН САРЫН АЯНЫ УДИРДАМЖИЙГ САЛБАР БАЙГУУЛЛАГАД ХҮРГҮҮЛЭВ.