2018 оны Биеийнтамир, спортын “Албаны статистик” мэдээг гадаад харилцаа, статистик, мэдээлэл технологийн хэлтэс нэгтгэн боловсруулж гаргалаа.

Undefined

Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг –Биеийн тамир, спортын газар 2018 оны Биеийн тамир, спогртын салбарын “Албаны статистик мэдээ”-г нэгтгэн гаргасныг танилцуулж байна. Албаны статистик мэдээг нэгтгэхэд 21 аймгийн Биеийн тамир, спортын газар, Нийслэл, дүүргийн биеийн тамир, спортын хороодоос захиргааны статистик мэдээ цуглуулж нэгтгэн гаргадаг билээ. Өнгөрөгч 2018 онд захиргааны статистик мэдээ цуглуулах З-БТС-1, 2 маягт, албаны мэдээ нэгтгэх А-БТС-1-ээс 7 маягтыг боловсруулан Үндэсний статистикийн хорооны даргын А/104 тоот тушаалаар батлуулж шинэчлэгдсэн маягтаар мэдээ цуглуулж тайлан нэгтгэснээрээ онцлогтой байв.