Зарлал

Улсын аварга шалгаруулах тэмцээний 2021 оны нэгдсэн хуваарьт санал ирүүлэх тухай

СПОРТЫН ХОЛБООДОД:  Биеийн тамир, спортын тухай хуулийн 10.1.3; 10.1.6; 11.3.2; 17,3 дахь заалт, Засгийн газрын 2018 оны 183 дугаар тогтоолыг үндэслэн 2021 онд Улсын хэмжээнд зохион байгуулах спортын наадмын спортын төрөл болон Улсын аварга шалгаруулах тэмцээний Насанд хүрэгчид, Залуучууд, Өсвөр насны ангиллын нэгдсэн хуваарийг 2020 оны 08 сарын 15-ны дотор тогтоон баталж, Аймаг, нийслэл, дүүргийн асуудал эрхэлсэн Биеийн тамир, спортын байгууллагад хүргүүлнэ.Иймд дараа онд зохион байгуулах Улсын хэмжээний наадмын спортын төрөлд оролцох саналын үндэслэл, Ул

Mongolian

ДАСГАЛЖУУЛАГЧИЙН МЭРГЭЖИЛ ДЭЭШЛҮҮЛЭХ СУРГАЛТ ЯВУУЛАХ БАЙГУУЛЛАГЫГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ЗАР

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын сайдын 2018 оны 12 дугаар сарын 28-ны өдрийн А/839 дүгээр тушаалын хавсралтаар батлагдсан “Спортын сургалт-дасгалжуулалтыг удирдах, спортын тэмцээнд оролцуулах үйл ажиллагаа эрхлэх, эрх олгох журам”-ын 4.6.3, 4.6.4-д заасны дагуу дасгалжуулагчийн мэргэжил дээшлүүлэх сургалт явуулах байгууллагыг сонгон шалгаруулалтын зарлаж байна.
Сонгон шалгаруулалтад оролцох байгууллага дараах материалыг бүрдүүлж Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Биеийн тамир, спортын газрын бичиг хэрэгт ирүүлнэ.
- Байгууллагын товч танилцуулга

Undefined

АЙМАГ, НИЙСЛЭЛ, ДҮҮРГИЙН БИЕИЙН ТАМИР, СПОРТЫН ГАЗАР & ХОРООДЫН АНХААРАЛД!!!!!!

Жил бүр Биеийн тамир, спортын статистик мэдээллийг дараа оны 1-р сарын 30-ны дотор багтаан Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг- Биеийн тамир, спортын газарт цахим шуудан болон маягтаар ирүүлдэг. Биеийн тамир, спортын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага тухайн жилийн эцсийн мэдээг дараа оны 2-р сарын 15-ны дотор Үндэсний статистикийн хороонд цахим шуудан болон маягтаар илгээж тайлагнадаг билээ.

Undefined

Австралийн тэтгэлэгт хөтөлбөр

Монгол Улс, Австрали Улсын Засгийн газар хоорондын хамтын ажиллагааны хүрээнд хүний нөөцийг чадавхижуулах зорилгоор хэрэгждэг Монгол дахь Австралийн тэтгэлэгт хөтөлбөр нь төр, хувийн хэвшил, иргэний нийгмийн байгууллагын ажилтан, албан хаагчдыг Австралийн их сургуулиудад магистрын зэрэг олгох тэтгэлэгт сургалтанд хамруулдаг. Тэтгэлгийн болзол, шалгуур хангасан Монгол Улсын эрэгтэй, эмэгтэй, хөгжлийн бэрхшээлтэй болон орон нутгийн иргэд өргөдөл гаргах боломжтой.

Undefined

Үндэсний шигшээ багийн спортын төрлийг сонгох сонгон шалгаруулалт

Биеийн тамир, спортын тухай хуулийн 9.1.4 дэх заалтыг хэрэгжүүлэх зорилгоор Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын сайдын 2018 оны А/167 дугаар тушаалаар батлагдсан “Үндэсний шигшээ багийг бүрдүүлэх, спортын төрлийг сонгох, санхүүжүүлэх журам”-ын 2.13-т заасны дагуу улсын төсвөөс санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх спортын төрлийн холбоодын сонгон шалгаруулалтыг 2020 оны 01 дүгээр сарын 09-29-ны өдрийг хүртэл зарлаж байна.

 

Undefined

“БИЕИЙН ТАМИР, СПОРТЫГ ДЭМЖИГЧ БАЙГУУЛЛАГА” УРАЛДААНЫ ХОЁРДУГААР ШАТНЫ ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ДҮН

Биеийн тамир, спортын тухай хууль, Монгол улсын Засгийн газрын 5 дугаар тогтоолыг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Биеийн тамир, спортын газрын даргын 2019 оны А/318 дугаар тушаалаар батлагдсан “Биеийн тамир, спортыг дэмжигч байгууллага” уралдааныг улсын хэмжээнд 2 үе шаттайгаар зарлан дүнг гаргалаа. Уралдааны 2 дахь шатны шалгаруулалтад аймаг, нийслэлийн 28 байгууллага материалаа ирүүлэн өрсөлдлөө. “Биеийн тамир, спортыг дэмжигч байгууллага” номинаци:  1-р байрт:  713 оноогоор Л.Хажидмаа эрхлэгчтэй Баянгол  дүүргийн Тэргүүний 98 дугаар цэцэрлэ

Mongolian

Олон улсын спортын тэмцээн зохион байгуулах сонгон шалгаруулалтын зар

МОНГОЛ УЛСАД 2020 ОНД ЗОХИОГДОХ ОЛОН УЛСЫН СПОРТЫН

ТЭМЦЭЭНИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ТУХАЙ

    Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яамнаас Биеийн тамир, спортын тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.1.5 дахь заалтыг хэрэгжүүлэх зорилгоор Монгол Улсад 2020 онд зохион байгуулагдах олон улс, тив, дэлхийн зэрэглэлийн спортын тэмцээн байгуулах спортын холбоодын сонгон шалгаруулалтыг 2019 оны 12 дугаар сарын 05-наас зарлаж байна.

Undefined

Спортын клубыг магадлан итгэмжлэх зар

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын Сайд, Эрүүл мэндийн Сайдын хамтарсан 2019 оны А/178, А/144 дүгээр тушаалаар батлагдсан "Спортын клубыг магадлан итгэмжлэх журам”-ын дагуу спортын клубуудын материалыг хүлээн авч байна.Магадлан итгэмжлүүлэх хүсэлт гаргах, баримт бичиг бүрдүүлэх

Undefined