Зарлал

Үндэсний шигшээ багийн таеквондогийн төрлийн дасгалжуулагчийг сонгон шалгаруулах зарлал

Биеийн тамир спортын тухай хуулийн дагуу Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын сайдын 2016 оны 11-р сарын 24-ний өдрийн А131 дугаар тушаалаар батлагдсан Үндэсний шигшээ багийн таеквондогийн дасгалжуулагчийн нээлттэй шалгаруулалтыг 2017 оны 1-р сарын 30-н өдөр зохион байгуулахаар зарлаж байна. 

Mongolian

Үндэсний шигшээ баг бүрдүүлэх, тамирчин, дасгалжуулагч сонгон шалгаруулах журам баталлаа

БСШУС-ын сайдын 2016 оны 11 сарын 24-ний өдрийн А/131 тоот тушаалаар "Үндэсний шигшээ баг бүрдүүлэх, тамирчин сонгон шалгаруулах журам", "Үндэсний шигшээ багийн ахлах дасгалжуулагчийг сонгон шалгаруулах журам" батлагдсантай холбоотойгоор журамтай танилцана уу.

Mongolian