Зарлал

Биеийн тамирын чиглэлээр төр, төрийн бус байгууллагатай хамтран ажиллах тухай

Биеийн тамирын чиглэлээр төр, төрийн бус байгууллагатай хамтран ажиллах удирдамжийг энд дарж үзнэ үү. 

Mongolian

Аймаг, Нийслэл, Дүүргийн БТСГ-ын газрын Статистик, мэдээллийн сан хариуцсан мэргэжилтнүүдэд:

Аймаг, Нийслэл, Дүүргийн БТСГ-ын газрын Статистик, мэдээллийн сан хариуцсан мэргэжилтнүүдэд: Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Биеийн тамир, спортын газраас аймаг, нийслэл, дүүргүүдийн БТС-ын газруудад хүргүүлсэн Статистикийн тайлангаа цаасан хэлбэрээр БТСГ-т хүргүүлэхийн хамт Цахим хэлбэрийг БТСГ-ын газрын Статистик, мэдээллийн сангийн бодлогын хэрэгжилт хариуцсан мэргэжилтэн Б.Ганзоригт ganzorig@sport.gov.mn хаягаар заасан хугацааны дотор явуулна уу?

Mongolian

Үндэсний шигшээ багийн таеквондогийн төрлийн дасгалжуулагчийг сонгон шалгаруулах зарлал

Биеийн тамир спортын тухай хуулийн дагуу Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын сайдын 2016 оны 11-р сарын 24-ний өдрийн А131 дугаар тушаалаар батлагдсан Үндэсний шигшээ багийн таеквондогийн дасгалжуулагчийн нээлттэй шалгаруулалтыг 2017 оны 1-р сарын 30-н өдөр зохион байгуулахаар зарлаж байна. 

Mongolian

Үндэсний шигшээ баг бүрдүүлэх, тамирчин, дасгалжуулагч сонгон шалгаруулах журам баталлаа

БСШУС-ын сайдын 2016 оны 11 сарын 24-ний өдрийн А/131 тоот тушаалаар "Үндэсний шигшээ баг бүрдүүлэх, тамирчин сонгон шалгаруулах журам", "Үндэсний шигшээ багийн ахлах дасгалжуулагчийг сонгон шалгаруулах журам" батлагдсантай холбоотойгоор журамтай танилцана уу.

Mongolian