Иргэдийн спортын наадам зохион байгуулагдана.

Арга хэмжээ, үйл явдал болох огноо: 
Saturday, September 15, 2018 to Sunday, October 7, 2018