Булган, Орхон аймгийн хамтран ажиллах гэрээний дагуу зохион байгуулагдаж буй нөхөрсөг тэмцээн

Арга хэмжээ, үйл явдал болох огноо: 
Friday, December 15, 2017 to Saturday, December 15, 2018