"Биеийн тамир, спортод хүн амын оролцоог эрчимжүүлэх нь" сэдэвт хангайн бүсийн сургалт

Арга хэмжээ, үйл явдал болох огноо: 
Monday, April 22, 2019 to Tuesday, April 23, 2019