Блиц, рапид тоглолтын УАШТ (чансааны оноо тооцно)

Арга хэмжээ, үйл явдал болох огноо: 
Saturday, December 1, 2018 to Sunday, December 2, 2018