“НАХИА” ӨСВӨРИЙН ЛИГИЙН ТЭМЦЭЭНИЙ УДИРДАМЖ

Нэг. Нийтлэг зүйл
1. 1. Тэмцээний зорилго нь бага насны тамирчдын тоглолтын ур чадварыг дээшлүүлэхэд оршино.
1. 2. Тэмцээн охид, хөвгүүд 7, 8, 9, 10 насны ангиллаар, үндсэн төрлөөр явагдана.
1. 3. Тэмцээн МДХ-ны дүрмийн явагдана.
1. 4. Тэмцээнийг МДХ, “Шавь” клуб хамтран зохион байгуулна.

Хоёр. Тэмцээний зохион байгуулалт
2. 1. Тэмцээн 2019 оны 11 дүгээр сарын 16-ны өдөр Шавь клуб дээр явагдана.
2. 2. Тоглогчдыг 9.00-10.30 цагт бүртгэж 11.00 цагаас тоглолт шууд эхэлнэ.
2. 3. Тэмцээний хураамж 10 000₮.

Гурав. Шагнал урамшуулал
3.1. Ангилал тус бүрийн 1-3-р байрт медаль, тусгай шагнал, өргөмжлөл олгоно.
3.2. Спортын зэрэг олгох журмын дагуу зэрэг олгоно.
3.3. Оноо тэнцсэн үед МДХ-ны тэмцээн шүүх журмын дагуу шийдвэрлэнэ.
3.4. Эхний 10 байр эзэлсэн даамчид хаалтын тэмцээнд оролцох эрх авна.

Харилцах утас: 9983-9757, 9981-9942, 9989-7594,

МОНГОЛЫН ДААМЫН ХОЛБОО