2017 оны Ахмадын Улсын Аварга шалгаруулах Гар бөмбөгийн тэмцээн

Арга хэмжээ, үйл явдал болох огноо: 
Wednesday, August 16, 2017 to Sunday, August 20, 2017