СПОРТ ХАМТЛАГИЙН УДИРДАМЖ

Арга хэмжээ, үйл явдал болох огноо: 
Monday, April 17, 2017 to Thursday, November 30, 2017

ЭРҮҮЛ АЖЛЫН БАЙР- ЭРЧ ХҮЧТЭЙ ЭРҮҮЛ АМЬДРАЛ СЭДЭВТ "ШИЛДЭГ СПОРТ ХАМТЛАГ" ШАЛГАРУУЛАХ БОЛЗОЛТ УРАЛДААН