Идэрчүүдийн Волейболын зүүн аварга шалгаруулах тэмцээн оролцох

Арга хэмжээ, үйл явдал болох огноо: 
Wednesday, March 20, 2019 to Sunday, March 24, 2019