Аймгийн өсвөр үеийн Хөлбөмбөгийн аварга шалгаруулах тэмцээнийг зохион байгуулах.

Арга хэмжээ, үйл явдал болох огноо: 
Wednesday, June 26, 2019