"Спорт ба хөгжил" сэдэвт зүүн бүсийн сургалтанд хамрагдах.

Арга хэмжээ, үйл явдал болох огноо: 
Tuesday, May 28, 2019 to Thursday, May 30, 2019