"Эрүүл зүрх. Эрүүл хөдөлгөөн Эрүүл ёс зүй" сэдэвт Говьсүмбэр аймгийн БТСын мэргэжилтнүүдийн чуулган" зохион байгуулах.

Арга хэмжээ, үйл явдал болох огноо: 
Tuesday, June 25, 2019