Хүүхдийн “бидний лиг”-ийн Волейбол, сагсан бөмбөгий төрлийн тэмцээн зохион байгуулах.

Арга хэмжээ, үйл явдал болох огноо: 
Saturday, December 7, 2019 to Saturday, January 18, 2020