• Өвлийн биеийн тамирын өдөрлөгийг зохион байгуулах.

Арга хэмжээ, үйл явдал болох огноо: 
Saturday, December 14, 2019