"Бидний лиг-2020" тэмцээнийг зохион байгуулна.

Арга хэмжээ, үйл явдал болох огноо: 
Friday, January 10, 2020 to Friday, January 24, 2020

өсвөрийн үе тамрчдын ур чадвар ахиулах, чөлөө цагийг зөв боловсон өнгөрөөх