Нийгмийн бодлогын хэлтсийн харъяа байгууллагуудын хооронд жил болгон зохион байгуулж буй шилжин явах цомын төлөөх спортын 10-н төрлийн тэмцээнийг 04 сарын 13-нд Биеийн тамир спортын зааланд зохион байгууллаа.

Нийгмийн бодлогын хэлтсийн харъяа байгууллагуудын хооронд жил болгон зохион байгуулж буй шилжин явах цомын төлөөх спортын 10-н төрлийн тэмцээнийг 04 сарын 13-нд Биеийн тамир спортын зааланд зохион байгууллаа. Тэмцээнд нэгдсэн дүнгээр 1-р байранд Цэнджав дарга Боржигин чуулга, 2-р байранд Ш.Отгонжаргал захиралтай Политехникийн коллеж, 3-р байранд Б.Баттогтох Ерөнхий боловсролын сургуулиудын баг орсон. Төрөл тус бүрт шилдэг тамирчдыг шалгарууллаа