"Fina world aquatics day"  нэрэмжит тэмцээнд Говьсүмбэр аймгийн баг тамирчид амжилттай оролцож 1 алт, 18 мөнгөн, 11 хүрэл медаль  нийт 30 меадль хүртлээ. 

        Сэлэнгэ аймагт 2019 оны 06 сарын 30-нд Эрдэнэт хотод болсон "Fina world aquatics day"  нэрэмжит тэмцээнд Говьсүмбэр аймгийн баг тамирчид амжилттай оролцож 1 алт, 18 мөнгөн, 11 хүрэл медаль  нийт 30 меадль хүртлээ.