Эрүүл хөдөлгөөн-60” өглөөний дасгалыг хөдөлгөөнд байгууллагууд идэвхтэй оролцож байна.

Аймгийн засаг даргын 2019 оны 05 сарын 08-ны А/18/4 дугаар тоот захирамжийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд Албан байгууллага, аж ахуйн нэгж, ард иргэдэд Өглөөний дасгалын ач холбогдолыг сурталчилан таниулах, хөдөлгөөний хомсдлоос урьдчилан сэргийлж, хүн амыг эрүүл, стрессгүй, амьдралын хэв маяг, дадлыг бий болгох үүднээс “Өглөөний агаар-Идэвхтэй хөдөлгөн” сэдэвт өглөөний гүйлт 2019 оны 05 сарын 09-ны өглөөний 07 цагт “Сүмбэр гарден” амралт, соёлын хүрээлэнд эхлэн 07 саарын 23-ны байдлаар 321 байгууллагын давхардсан тоогоор 1847 албан хаагч, иргэн хамрагдаад байна. “Эрүүл хөдөлгөөн-60” өглөөний дасгалыг хөдөлгөөнд оролцох байгуулагуудыг хуваарилсаны дагуу байгууллагууд идэвхтэй оролцож байна.