Хэнтий аймгийн Идэрчүүдийн 2018 оны ААШалгаруулах волейболын тэмцээн 2018 оны 02 дугаар сарын 24-25 ны өдрүүдэд Чингис хотод

Арга хэмжээ, үйл явдал болох огноо: 
Sunday, February 25, 2018 to Monday, February 26, 2018