Үндэсний сурын Улсын аварга шалгаруулах тэмцээн

Арга хэмжээ, үйл явдал болох огноо: 
Friday, June 22, 2018 to Sunday, June 24, 2018

Үндэсний сурын Улсын аварга шалгаруулах тэмцээн