Биеийн тамирын бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах хэлтэс

 

О.Баасан

Хэлтсийн дарга

265709

baasan@sport.gov.mn

С.Эрдэнэтуяа

Биеийн тамир-чийрэгжүүлэлтийн магадлан итгэмжлэл, хүний нөөцийн хөгжлийн бодлогын хэрэгжилт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

266243

erdenetuya@sport.gov.mn

Ч.Базарсүрэн

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд, боловсролын байгууллага дахь биеийн тамирын бодлогын хэрэгжилт хариуцсан мэргэжилтэн

266243

bazarsuren@sport.gov.mn

Ж.Баасансүрэн

Харъяа байгууллага, аж ахуйн нэгж дэх биеийн тамир-чийрэгжүүлэлтийн хөтөлбөр, арга хэмжээний бодлогын хэрэгжилт хариуцсан мэргэжилтэн

266243

baasansuren@sport.gov.mn

Х.Бакытжан

Биеийн тамир-чийрэгжүүлэлтийн норматив, стандартын бодлогын хэрэгжилт хариуцсан мэргэжилтэн

266243

k.bakytjan@gmail.com

Mongolian