Гадаад харилцаа, статистик, мэдээллийн технологийн хэлтэс

Н.Оюунбат

Хэлтсийн дарга

266236

oyunbat@sport.gov.mn

Л.Онон

Гадаад харилцаа, хамтын ажиллагааны бодлогын хэрэгжилт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

266403

onon@sport.gov.mn

Б.Ганзориг

Статистик, мэдээллийн цахим сангийн бодлогын хэрэгжилт хариуцсан мэргэжилтэн

266403

ganzorig@sport.gov.mn

Ё.Очирхүү

Мэдээллийн технологи, иновацийн бодлогын хэрэгжилт хариуцсан мэргэжилтэн

266403

ochirkhuu@sport.gov.mn

Э.Энхсоёл Мэргэжилтэн 266403 enkhsoyol@sport.gov.mn
Mongolian