Базарсүрэнгийн нэрэмжит ӨҮАШТ

Арга хэмжээ, үйл явдал болох огноо: 
Wednesday, July 5, 2017 to Friday, July 7, 2017

Гадаа талбайд 30*40*50*60*70 мерт