ОУ-ын "AADX Contest SSB" тэмцээн

Арга хэмжээ, үйл явдал болох огноо: 
Saturday, September 1, 2018 to Sunday, September 2, 2018

3.5, 7, 14, 21, 28 МГц-ийн үелзэлүүдэд зохион байгуулагдана.