Өндөр хурдны телеграфын Нэвтрүүлгийн тэмцээн

Арга хэмжээ, үйл явдал болох огноо: 
Friday, January 24, 2020

Өндөр хурдны телеграфын Нэвтрүүлгийн тэмцээн, Эрэгтэй эмэгтэй ангилал