Өндөр хурдны телеграфын Нэвтрүүлгийн цуврал тэмцээн-5

Арга хэмжээ, үйл явдал болох огноо: 
Friday, March 20, 2020

Өндөр хурдны телеграфын Нэвтрүүлгийн цуврал тэмцээн - 5. Эрэгтэй эмэгтэй ангилал