2020 оны Дэлхийн Аварга шалгаруулах Өндөр хурдны Телеграфын тэмцээн

Арга хэмжээ, үйл явдал болох огноо: 
Thursday, August 20, 2020 to Sunday, August 23, 2020

Зохион байгуулагч: Монголын Радио Спортын холбоо Зохион явуулах газар, Гранд хилл зочид буудал, Монгени сургууль Төрлүүд: Нэвтрүүлэг, Хүлээн авалт, Morse Runner, RUFZ Ангилалууд:"A" 16 хүртэлх насны охид"B" 16 хүртэлх насны хөвгүүд"C" 21 хүртэлх насны эмэгтэй"D" 21 хүртэлх насны эрэгтэй"E" насны хязгаарлалтгүй эмэгтэй"F" насны хязгаарлалтгүй эрэгтэй„G” 40 буюу түүнээс дээш насныы эмэгтэй„H” 40-өөс 49 хүртэлх насны эрэгтэй„I” 50 буюу түүнээс дээш насны эрэгтэй Ашиглах тоног төхөөрөмж, програмууд: Компьютер 40ш, HST2006, ZEUS, Morse Runner, RUFZ