ӨХТ-ын Улаанбаатар хотын АШТ

Арга хэмжээ, үйл явдал болох огноо: 
Saturday, May 22, 2021 to Sunday, May 23, 2021

Өндөр хурдны Телеграфын Улаанбаатар хотын АШТ эрэгтэй, эмэгтэй "А", "Б" ангилалуудаар Хүлээн авалт, Нэвтрүүлэг, Morse Runner, RUFZ төрлүүдээр явагдана. Улсын цол зэрэг олгоно.