РСНО "Хаврын Тэргүүн" тэмцээн

Арга хэмжээ, үйл явдал болох огноо: 
Sunday, May 30, 2021

Радио сонирхогчийн Нэвтрүүлэгч олох буюу Үнэг агналтын эхлэн суралцагчдын тэмцээн 144МГц дээр явагдана. Спортын зэрэг олгоно.