2017 оны Ази тивийн Аварга шалгаруулах Үнэг агналтын буюу Радио сонирхогчийн чиглэл олох тэмцээн

МРСХ 2017 оны Ази тивийн Аварга шалгаруулах Радио сонирхогчийн чиглэл олох тэмцээнийг өнгөрсөн оны 8 сард Улаанбаатар хотноо амжилттай зохион байгуулсан билээ. Тэмцээний дүн болон бусад мэдээг www.mrsf.mn сайтнаас үзнэ үү.