Монголын өдөнбөмбөгийн холбооны 2019 оны Хавар-ын тэргүүн шалгаруулах тэмцээн

Арга хэмжээ, үйл явдал болох огноо: 
Wednesday, March 20, 2019