2020 оны Өвөл-ийн Тэргүүн шалгаруулах тэмцээн

Арга хэмжээ, үйл явдал болох огноо: 
Sunday, January 19, 2020