Монгол-Орос-Хятад улсын хамтарсан олон өдрийн гүйлтийн тэмцээн

Арга хэмжээ, үйл явдал болох огноо: 
Sunday, August 12, 2018

Зохион байгуулагч:

-Монголын Хэт Холын Марафон гүйлтийн холбоо

Зай төрөл

Монгол улсад 1000км 

 

Жич: Одоогоор хугацаа тодорхой өгөгдөөгүй байна.